aldiantara.kata

 

aku adalah masanya
dia adalah masanya
mereka pada masanya
kami adalah masanya
kita adalah masanya

masa yang bergulir
tragedi yang bergilir
cinta yang harus mengalir
benci tiada akhir

cinta pada masanya
benci pada masanya
tragedi pada masanya
setiap-tiapnya pada masanya

agama pada masanya
pemikiran pada masanya
kebenaran pada masanya
kebatilan pada masanya

standar  pada masanya
kehidupan pada masanya
kematian pada masanya
keindahan pada masanya

alasan pada masanya
kesetiaan pada masanya
keberanian pada masanya
kejahatan pada masanya

puisi pada masanya
ihwal apakah yang tak lapuk
dikekang masa?
masa, Tuhan?