Yang cinta itu tersenyum
Yang cinta itu memberi makan
Yang cinta itu menghilangkan rasa takut
Yang cinta itu melayani
Yang cinta itu memudahkan orang lain
Yang cinta itu memiliki waktu merenung
Yang cinta itu tidak menyerah pada ketidakadilan
Yang cinta itu melawan penindasan perampasan tanah di Urutsewu