aldiantara.kata

 

(Belum mau baca)
(Belum mau baca)
(Belum mau baca)

Bukan lagi oleh mata dan otak
Kini membaca gunakan jempol,
Terkadang kiri, atau kanan.
Tak sengaja menekan tombol like.
Jempol kembali membaca.
Scrolling…
Mencari berita baru, yang dibaca hanya satu kata!

(Belum mau baca)
(Belum mau baca)
(Belum mau baca)

Seseorang beri celetukan,
“Konteks?”
Boleh ikut menghujat dalam hajat?

(Belum mau baca)
Mencari cetak tinta merah, di antara kata bercetak hitam
Pada tubuh berita.
Sementara setiap orang saling berdebat tentang tinta merah masing-masing.

Bahkan membaca latin kini harus dari kanan.
Padahal sedari Taman Kanak-Kanak mengajariku mengeja, “Bu di”
Atau “Mem ban tu I bu”
Ah, kurikulum sudah berubah. Anak-anak sekarang barangkali diajari untuk mengeja, “Pro fe sor”, “M A g”, “S P d”
“Sub rek”, “Cu an”, “Ad sen s”, “Gra Tis”