Oleh: Um Sab’ah

 

Akhlak ada dua macam. Akhlak baik yang terpuji dan akhlak buruk yang tercela. Akhlak yang baik adalah adab dan keutamaan, dan terlahir darinya perkataan dan perbuatan yang indah, seperti jujur, sabar, murah hati, berbuat baik, memaafkan, mengutamakan orang lain, dan sebagainya.

Sedangkan akhlak yang buruk adalah adab yang jahat dan hina, dan terlahir darinya perkataan dan perbuatan yang buruk, seperti dusta, tergesa-gesa, bodoh, kikir, iri, zalim, tamak, dan sebagainya.

Ilmu akhlak dalam Islam berkisar antara mengatur akhlak manusia, memperingatkan manusia akan kebaikan, agar dapat melaksanakannya dan memperingatkan manusia akan keburukan, agar dapat menghindari atau meninggalkannya.

Ilmu akhlak itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum yang dengannya dapat diketahui keutamaan-keutamaan agar manusia dapat berhias dengannya., Mengetahui hal-hal yang hina agar manusia dapat menghindar darinya dengan misi penyucian jiwa berdasarkan pada wahyu ilahi.