Oleh: Um Sab’ah

 

Setiap akhlak terpuji dikepung oleh dua akhlak yang tercela, akhlak baik berada di tengah-tengah antara keduanya. Di kedua sisinya terdapat akhlak yang tercela, seperti dermawan yang merupakan sikap pertengahan antara akhlak yang kikir dan boros, sikap rendah hati merupakan sikap pertengahan antara akhlak yang rendah dan hina, sombong dan congkak.

Sementara apabila jiwa menyimpang dari jalan tengahnya, maka pasti ia akan melakukan salah satu dari kedua akhlak yang tercela, apabila ia menyimpang dari akhlak rendah hati maka kemungkinan mengarah kepada sikap sombong dan congkak, atau kemungkinan merendahkan, menghina dan mengejek orang lain.

Apabila menyimpang dari akhlak malu, maka kemungkinan mengarah kepada sikap lancang dan berani, atau kemungkinan lemah, penakut dan hina. Apabila menyimpang dari akhlak lembut, maka kemungkinan mengarah kepada sikap tergesa-gesa, serampangan, dan kasar, atau kemungkinan kepada sikap berlebihan dan sia-sia.

Apabila menyimpang dari akhlak sabar, maka kemungkinan mengarah kepada sikap tidak sabar, gelisah, tamak, marah, kemungkinan kepada sikap keras kepala, keras hati, dan tabiat keras. Apabila menyimpang dari akhlak santun maka kemungkinan mengarah kepada sikap gegabah, hidup mewah, lekas marah dan kurang hati-hati, atau kemungkinan kepada sikap rendah, hina dan lemah.