Akhlak adalah rupa kokoh dalam jiwa yang muncul dari nya perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan, jika perbuatan perbuatan tersebut baik maka akhlaknya dinamakan baik dan jika perbuatan perbuatan tersebut buruk maka akhlaknya dinamakan buruk, akhlak yang baik adalah sifat para Nabi dan orang-orang yang jujur, sedangkan akhlak yang buruk adalah sifat setan dan orang-orang jahat.

Akhlak buruk merupakan racun mematikan yang menjatuhkan pelakunya ke tempat yang paling bawah, dan menggiring pelakunya untuk meniti jalan kenistaan. Akhlak baik adalah seimbang, maka apabila seseorang hamba menyimpang darinya dia akan terjatuh pada lawannya yaitu akhlak yang buruk, keseimbangan ini terkadang diperoleh dengan kesempurnaan fitrah, karunia dari sang Pencipta Azza wa Jalla dan Karamah-Nya untuk hamba yang dikehendaki-Nya.