Oleh: Um Sab’ah

 

Mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya.  Sedangkan mukmin yang berakhlak mulia menyamai derajat orang yang berpuasa dan mendirikan shalat, dan manusia terbaik adalah yang terbaik akhlaknya, begitu pula mukmin yang terbaik adalah yang terbaik akhlaknya. Berusaha mendapatkan akhlak mulia lebih baik daripada berusaha meraih emas dan perak.