Oleh: Um Sab’ah

 

Akhlak adalah watak terpendam, akhlak baik adalah kecenderungan jiwa kepada perkataan dan perbuatan yang lebih berfaedah, lebih terpuji, beradab dengan adab-adab Allah yang telah disebutkan dalam kitab-Nya. Apabila akhlak manusia baik maka akan banyak yang mencintainya, dan sedikit yang memusuhinya, perkara-perkara sulit menjadi mudah dilakukan, hati-hati yang marah menjadi lunak, pada anggota badannya tumbuh kecintaan, mengalir lisannya setiap ucapan indah dan baik, maka akhlak baik akan pergi dengan membawa kebaikan dunia dan akhirat, dan manusia terbaik adalah yang terbaik di antara mereka ahlaknya.

Nabi Muhammad saw. memiliki akhlak yang baik dan sempurna. Beliau dipuji disisi Allah, malaikat, para Rasul, dipuji oleh seluruh penduduk bumi, dan sifat sempurna yang dipuji oleh setiap orang berakal, beliau adalah makhluk terpuji terhadap Tuhannya. “Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.” Al-Qur’an surat 68 ayat 4.