Oleh: Um Sab’ah

 

Masing-masing anggota badan manusia, Allah swt. telah menciptakannya khusus untuk suatu perbuatan, maka tanda-tanda sakitnya adalah ia tidak mampu melakukan perbuatan tersebut. Sakit mata menjadi susah untuk melihat, sakit telinga susah untuk mendengar, sakit hati susah untuk melakukan perbuatan yang khusus dilakukannya yaitu yang Allah telah menciptakannya pada tujuan itu, yaitu iman, ilmu, hikmah dan ma’rifat, cinta kepada Allah swt. dan mengagungkan-Nya, beribadah, dan bersyukur kepada-Nya, serta lebih mengutamakan hal itu daripada nafsu.

Sekiranya manusia mengetahui segala sesuatu tapi dia tidak mengenal Allah swt. maka seakan-akan dia tidak mengetahui apa-apa.

Tanda seseorang itu mengenal Allah swt. adalah cinta. Maka barangsiapa yang mengenal Allah maka dia akan mencintai-Nya.