Oleh: Um Sab’ah

 

Hak seorang Muslim terhadap Muslim lainnya terdapat enam. Pertama, apabila berjumpa, ucapkanlah salam. Kedua, apabila diundang, maka datanglah. Ketiga, apabila diminta nasihat, berilah nasihat. Keempat, apabila ia bersin lalu memuji Allah, doakanlah. Kelima, apabila ia sakit, jenguklah. Keenam, apabila ia meninggal, iringilah jenazahnya. (Nabi Muhammad saw.)