Oleh: Um Sab’ah

 

Tingkatan akhlak yang ketiga. Senantiasa menyibukkan diri dengan Allah swt. dari setiap selain-Nya, maka seseorang mendekatkan diri dengan perbuatan serta perkataan yang dicintai-Nya, merasa nikmat dengan beribadah dan bermunajat kepada Allah, seperti berdirinya seorang hamba yang lemah, lalai dan yang membutuhkan dengan cara mengagungkan Tuhan dan memuji-Nya.